Agrolabor-Z

Cégtörténet

Az AGROLABOR-Z Kft. 1992-ben alakult a Zala Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat megszűnését követően annak talajvizsgáló laboratóriumából és agrokémiai csoportjából. A laboratórium 1978-ban létesült a Zala Megyei Növényvédő Állomás keretén belül. A vállalkozás jelenleg 14 fő alkalmazotti létszámmal működik. A cég két fő tevékenységi köre a korábbiakhoz hasonlóan két fő szakterületből áll: laboratóriumi vizsgálatok és szakértés, szaktanácsadás.

Az akkreditált laboratórium legfontosabb tevékenysége a talajtápanyag vizsgálat. Ezen belül a laboratórium szűkített, bővített és teljes körű laboratóriumi vizsgálatokat végez. A hagyományos tevékenységi körbe tartozik a növény minták tápelem vizsgálat. A laboratórium az elmúltévek során jelentősen bővítettebb tevékenységét a környezetvédelem, agrárkörnyezet védelem, talajvédelem. Többek között végez szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya, talajvíz, öntözővíz és más egyéb mezőgazdasági és nem mezőgazdasági eredetű hulladékok vizsgálatát. Fontos feladat a laboratórium tevékenységkörében talaj és növényminták toxikus elem tartalmának meghatározása. A talajvédelmi laboratórium nagy számban végez talaj és növény vizsgálatokat az agrár környezetgazdálkodási program keretében. A szakértői csoport munkája két fő feladatkörre osztható. Az egyik a talajtani szakvélemények, talajvédelmi tervek készítése. A másik a tápanyag utánpótlás területén végzett mintavételezés, szakértés, tápanyaggazdálkodási tervek készítése.

Nagy számban készülnek humuszmentést megalapozó talajvédelmi tervek mezőgazdasági művelésű területek más célú hasznosítása esetén (belterület bevonás, telephely kialakítások, bányák, anyagnyerő helyek létesítése). Fontos feladat különböző beruházásokhoz (útépítés, elektromos vezetékek, víz- szennyvíz vezetékek) szükséges rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervek készítése.


Készülnek tereprendezést megalapozó talajvédelmi tervek teraszírozáshoz, eróziós károk megelőzését célzó beruházások létesítéséhez.
Gyakori feladat a hígtrágya mezőgazdasági területen történő elhelyezését megalapozó talajvédelmi tervek készítése, melynek során meghatározásra kerül a hígtrágya beltartalmi értéke, a hígtrágya elhelyezésének dózisa, védőtávolságok és egyéb korlátozó tényezők.

Fontos tevékenység a szennyvíztisztító telepekről származó kommunális eredetű szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításához szükséges talajvédelmi tervek készítése és engedélyeztetése.


Zala megyére és Nyugat-Dunántúlra jellemző a nagyszámú gyümölcs és szőlő ültetvények telepítése. A cég szakértői csoportja sok esetben készít talajvédelmi tervet ültetvények telepítését megelőzően. Ezen tervek készítése során javaslatot adnak az ültetvénytelepítést megelőzően a terület tápanyag feltöltésére továbbá az adott növényfajra vonatkozó talajalkalmasságra vonatkozóan.


Az előzőhöz csatlakozóan az intenzív gyümölcstermesztéshez gyakran szükséges korszerű öntözőrendszer kialakítása. Ehhez a cég munkatársai öntözést megalapozó talajvédelmi tervet készítenek, melyben meghatározzák az öntözővíz dózisát és víznormákat.

Az utóbbi években fontos feladatként jelentkezett a biogáz erőművek végtermékeként keletkező biozagy mezőgazdasági eredetű hulladékként való hasznosításához szükséges talajvédelmi tervek készítése.


Esetenként speciális nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékként mezőgazdasági elhelyezésre kerülő anyagok (cefremoslék, élelmiszeripari hulladékok, tejüzemi szennyvíz) hasznosítását megalapozó talajvédelmi tervek készítése is történik.