Levélmintagyűjtés útmutató

Letölthető (DOC) (DOCX) (PDF)

 1. számú melléklet a …/ 2009. (…) FVM rendelethez:

Levélanalízis során betartandó követelmények

Általános előírások:

A mintavételi egység kijelölésénél alapul kell venni a talajmintavételi egységet, amit ezen belül a faj, illetve fajta határol be. A mintavételi egységbe egy faj, illetve egy fajta kerülhet. Vegyes állomány esetén a fő fajt, fajtát kell mintázni.

Az egy mintavételi egységről vett mintának két külön kezelt átlagmintából kell állnia, amelynek a két átló mentén szedett növényt, növényi szervet kell tartalmaznia.

Egy mintát 50-100 db növény, vagy minimum 100 db növényi szerv (levél, levélnyél) képez. Minden növényi szervet más növényről kell begyűjteni.

Almatermésű, bogyós, csonthéjas és héjas ültetvényekben egy fáról legalább 2 db levelet kell leszedni a fa két, sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadából. Szőlő esetén a leveleket (levéllemezt) az első fürt szárcsomójáról mintázzuk meg.

Nem szabad mintát gyűjteni:

- növényvédelmi permetezést követően a munkaügyi várakozási idő leteltéig;

- lombtrágyázás után legalább 2 hétig;

- sáros, szennyezett növényekről.

A mintába csak kifejlett, a fajtára jellemző, ép, egészséges, csapadéktól mentes növényt, levelet, illetve levéllemezt lehet szedni.

A szegélyhatás elkerülésére a tábla szélső soraiból, illetve a sorok szélső növényeiből nem lehet mintát venni.

A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, amelyen a terület adatai mellett a növényfaj (fajta), valamint a növényi szerv neve és fejlettségi állapota is szerepeljen.

A mintavételi egységről, egységekről táblánként mintavételi jegyzőkönyvet kell készíteni.

A gyűjtött mintát zacskóba kell tenni, valamint a laboratóriumba történő juttatásig hűtőtáskában tartani. A mintákat lehetőleg a mintavétel napján szükséges a laboratóriumba juttatni.

Mintavételi eszközök:

- papír vagy etamin zacskók

-rozsdamentes olló, kés, metszőolló,

-mintaazonosító jegy, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

- földhasználó neve, regisztrációs száma

- célprogram megnevezése

- gazdaság helye

- tábla jele

- minta kódja

- mintavétel időpontja, növény fenofázisa

- növény megnevezése, fajta

A növénymintavétel módja, időpontja, helye ültetvények esetében

Kultúra

Minta-vétel

Fenofázis

Mintavétel helye

Szőlő

I.

Teljesvirágzásban

(termőhajtásról)

a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemző

levél

II.

Éréskor (lombszíneződés

kezdete előtt)

a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemző

levél

Alma, körte,

birs, naspolya

I.

Hajtásnövekedés befejezése után

a földről még kézzel elérhető csúcshajtás

közepéről származó teljes levél

Őszibarack,

homoktövis

I.

Éréskor

a földről még kézzel elérhető csúcshajtás

közepéről származó teljes levél

Szilva, kajszi,

meggy,

cseresznye

I.

a hajtásnövekedés

befejezése után

a földről még kézzel elérhető csúcshajtás

közepéről származó teljes levél

Dió

I.

a csonthéj kialakulása után

az összetett levél csúcsi levéllemeze

Mandula,

mogyoró,

szelídgesztenye

I.

a csonthéj kialakulása után

a földről még kézzel elérhető csúcshajtás

közepéről származó teljes levél

Piros és egyéb

ribiszke,

piszke/egres,

josta

I.

Éréskor

a hajtás középső kifejlett levele

Termesztett

bodza

I.

Éréskor

a hajtás középső részéről kifejlett összetett

levéllemez

Málna, szeder

I.

Éréskor

a hajtás középső részéről kifejlett összetett

levéllemez

Talajmintavételezés útmutató

Letölthető (DOC) (DOCX) (PDF)

 

18. számú melléklet a …/ 2009. (…) FVM rendelethez:
Talajmintavétel során betartandó követelmények
A talajvizsgálat elvégzéséhez a mintát kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területenként kell venni. Egy talajminta legfeljebb öt hektár területet reprezentálhat. Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nagyobb, mint öt hektár, akkor a területet megközelítőleg öthektáros mintavételi egységekre kell bontani. A mintavételi egységek meghatározásánál figyelembe kell venni a parcella és táblahatárokat a tápanyag-gazdálkodási terv céljai szerint. Az utolsó gazdálkodási évben esedékes ismételt talajvizsgálatnál a mintákat ugyanazokról a helyekről kell venni. A mintavételi egységeknek talajtanilag egységesnek (homogénnek) kell lenniük, és az így kijelölt egységeken kell az átlagmintát begyűjteni. Az átlagminta egy meghatározott nagyságú terület jellemzésére szolgáló, több helyről, azonos talajmélységből vett azonos tömegű talajmintáinak keveréke.
A mintavétel az alábbiak szerint történik:

 • szántóföldi kultúráknál, a művelt rétegből (általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de maximum 5 hektáronként vett átlagminta,
 • állókultúráknál, maximum 5 hektáronként vett 2 db átlagminta. A részmintákat almatermésű, csonthéjas és héjas ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm; bogyós ültetvényeknél 0-20 cm, 20-40 cm; szőlő ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm mélységből kell venni.

A mintázandó területről a felső, növényi maradványokat tartalmazó réteg eltávolítása után lehet mintát venni. Az azonos tömegű részmintákat átló mentén vagy cikk-cakk vonalban, legalább 20 ponton ajánlott venni. Ezeket a részmintákat kell összekeverni, és az összekevert mintából 1-1 kg tömegű átlagmintát kell a laboratóriumba küldeni elemzésre.
Tilos mintát venni:

 • szántóföldi kultúra esetén a táblaszélen 20 m-es sávban;
 • a forgókban;
 • szalmakazlak helyén;
 • műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén;
 • állatok delelő helyén.

A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása utáni, de még a trágyázást megelőző időszak, ha a talaj művelhető (nem túl nedves, nem túl száraz).
Mintavételre alkalmas még:

 • az ősszel alapműtrágyázott területekről a következő évben, de a trágyázástól számított legalább 100 nap utáni időszak;
 • tavasszal műtrágyázott területről a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázást követő100 nap után;
 • szervestrágyázást követő 6 hónap elteltével.

A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, amelynek tartalmaznia kell a következőket:
- földhasználó neve, regisztrációs száma
- célprogram megnevezése
- gazdaság helye
- tábla jele
- minta kódja
- mintavétel időpontja
- mintavétel mélysége